Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 7 lutego 2020, dodał:
Gospodarka Komunalna informacje:

UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH

Komunikat gospodarowanie odpadami

Referat Gospodarki Komunalnej informuje o możliwości obniżenia opłaty za odpady komunalne

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020r.

Ogłoszenie odpady wielkogabarytowe

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok

Treminarz popiół, odpady problematyczne

Terminarz wywozu odpadów - Firmy

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta i Gminy Narol informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

18 9103 0001 0000 0198 2001 0199

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.