Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 12 czerwca 2020, dodał:
Doposażenie stołówki dla Szkoły Podstawowej w Narolu

Gmina Narol wystąpiła w bieżącym roku z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) dla szkół podstawowych w Narolu i Rudzie Różanieckiej, wnioskowano również o doposażenie i poprawę standardu jadalni w Szkole Podstawowej w Łukawicy, a wszystko to w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” - moduł 3.

Chcemy Państwu z przyjemnością zakomunikować, że wniosek Gminy Narol został oceniony pozytywnie i jedna ze szkół tj. Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu otrzymała dofinansowanie rzędu 80 000 zł ze środków budżetu państwa, kolejne 20 000 są to środki własne. Łączna kwota zatem  to 100 000 zł na doposażenie kuchni oraz jadalni.

Dla uczniów zauważalnym będzie to, że pojawią się nowe stoliki krzesełka, sztućce, kubki i talerze. Zdecydowana jednak część środków finansowych zostanie przekazana na wymianę wyeksploatowanych urządzeń gastronomicznych służących przygotowaniu posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Narolu oraz w Łukawicy.

Ze szkół na terenie województwa podkarpackiego tylko 38 otrzymało dofinansowanie na takim lub też niższym poziomie. Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu otrzymała jako jedyna w powiecie lubaczowskim i jarosławskim takie środki.

Patrząc skromnie i zarazem optymistycznie w przyszłość liczymy, że w kolejnych latach uda nam się pozyskać kolejne fundusze na  wyposażenie pozostałych szkół z terenu gminy Narol.